برای دوره‌های آموزشی که مدت زمان آن‌ها بیشتر از ۶ ماه است، نیاز به گرفتن ویزای تحصیلی کانادا دارید.
1. مشاوره تلفنی یا حضوری
2. کارشناسی مدارک متقاضی
3. بررسی مراکز آموزشی (کالج یا دانشگاه) متناسب با بودجه، سوابق تحصیلی و پژوهشی متقاضی
4. ثبت نام در موسسه آموزشی
5. ارسال مدارک متقاضی به صورت آنلاین و نگارش نامه های توجیهی برای سفارت (مورد 5 بسته به مدارک مسافر می تواند به صورت فیزیکی همراه مسافر به مرکز انگشت نگاری در ترکیه برده شود)
6. تعیین وقت انگشت نگاری در یکی از کشورهای همسایه
7. بررسی پرونده دیجیتال یا ایمیل ارائه شده به سفارت برای جواب ویزای متقاضی
8. پس از تایید ویزا توسط سفارت گذرنامه متقاضی برای الصاق ویزا به ترکیه ارسال می شود.
سایر مدارکی که برای تحصیل در این کشور و اخذ ویزای تحصیلی کانادا ارائه دهید شامل مدارک زیر است:
1. نامه ی اخذ پذیرش تحصیلی از یکی از مراکز معتبر آموزشی در کشور کانادا
2. ارائه ی برنامه ی تحصیلی
3. اسکن از صفحات جدید ترین پاسپورت متقاضی که به این منظور لازم است تمامی صفحات مهر خورده و صفحه ی اول را اسکن نمایید.
4. اسکن از صفحات پاسپورت قبلی متقاضی در صورت وجود
5. ارائه ی اسکن از مدارک شناسایی که باید به صورت ترجمه شده باشد. در صورتی که متاهل بوده و قصد همراهی افراد خانواده را نیز با خود دارید می بایست اسکن از صفحه ی شناسنامه ی همراهان را نیز ارائه دهید.
6. عکس در فرمت عکس پاسپورت
7. ارائه ی فرم تمکن مالی
8. اسناد نشان دهنده ی دارایی موجود
9. فرم درخواست ویزا
10. پرداخت هزینه های مربوطه برای دریافت ویزای تحصیلی