1. مشاوره تلفنی یا حضوری
 2. کارشناسی مدارک متقاضی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش از دانشگاه موردنظر:

 1. اصل و ترجمه مدرک تحصیلی دیپلم ۱۲ ساله
 2. اصل و ترجمه مدارک تحصیلی مقاطع قبلی
 3. ارائه مدرک زبان معتبر در صورت نیاز
 4. اصل و ترجمه مدارک هویتی
 5. ارائه گذرنامه معتبر و عکس
 6. ترجمه سوابق کاری

مدارک برای دریافت ویزای تحصیلی استرالیا:

 1. ارائه پذیرش تحصیلی
 2. مدارک شناسایی و هویتی ترجمه شده
 3. مدرک آیلتس معتبر در صورت نیاز
 4. گواهینامه الکترونیکی ثبت نام
 5. انگیزه نامه تحصیلی
 6. تکمیل فرم های موردنیاز