دانشگاه های کانادا

گروه الف دانشگاه های کانادا (ممتاز) به شرح زیر است :

 • Dalhousie University
 • Laval University
 • McGill University
 • McMaster University
 • Queen’s University
 • Simon Fraser University
 • Université de Montreal
 • Université de Montreal Ecole Polytech
 • University of Alberta
 • University of British Columbia
 • University of Calgary
 • University of Guelph       
 • University of Ottawa
 • University of Toronto
 • University of Victoria
 • University of Waterloo
 • Montréal School of Higher Commercial Studies (HEC Montréal)

گروه ب دانشگاه های کانادا (خوب) به شرح زیر است :

 • Carleton University
 • Concordia University
 • Ryerson University
 • The University of Western Ontario
 • Université du Québec à Montréal
 • University of Northern British Colombia
 • Université du Québec à Québec
 • University of Guelph
 • University of Manitoba
 • University of Saskatchewan
 • York University
 • University of New Brunswick
 • university of Regina
 • Memorial University of Newfoundland
 • University of Quebec
 • University of Windsor
 • Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec

گروه ج دانشگاه های کانادا (متوسط) به شرح زیر است :

 • Acadia University
 • Augustana University College
 • Bishops University
 • Brandon University
 • Brock University
 • Cape Breton University (CBU)
 • Lakehead University
 • Laurentian University
 • Mount Allison University
 • Mount Saint Vincent University
 • Mount Royal University
 • National School of Public Administration, University of Quebec
 • Nipissing University
 • Nova Scotia Agricultural College
 • Universite Saint – Anne
 • Saint Paul University
 • Saint Marys University
 • Francis Xavier University
 • The Kings University College
 • The University of Lethbridge
 • The University of St. Jeromes College
 • The University of Winnipeg
 • Trent University
 • Trinity Western  University
 • Universite de Moncton
 • University of Prince Edward Island
 • University of Ontario Institute of Technology
 • University of Quebec at Chicoutimi
 • University of Quebec at Hull
 • University of Quebec at Rimouski
 • University of Quebec at Trois – Rivieres
 • University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 • University of Sherbrooke
 • University of St. Michaels College
 • University of Sudbury
 • University of Trinity College
 • University College of Saint – Boniface
 • Wilfrid Laurier University

رتبه بندی دانشگاه های کانادا

رتبه بندی دانشگاه های کانادا نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته وضعیت مناسبی دارد . کانادا دارای بیش از 90 دانشگاه است که 73 دانشگاه دولتی و 17 دانشگاه خصوصی هستند . بسیاری از دانشگاه های کانادا جزء دانشگاه های برتر دنیا هستند و مدارک اخذ شده از آنها در سایر کشورهای دنیا معتبر می باشد .

استانداردهای آموزشی بالای دانشگاه های کانادا یکی از ویژگی های بارز آموزش عالی این کشور است و بسیاری از یافته ها ، اکتشافات و تحقیقات علمی جهان در دانشگاه های کانادا انجام گرفته است . دولت کانادا سالانه برای پشتیبانی از بخش تحقیقات دانشگاه ها بودجه بالایی درمقایسه با دیگر کشورهای پیشرفت جهان درنظر می گیرد . در رتبه بندی دانشگاه های کانادا سه دانشگاه در رتبه بندی های مختلف مانند QS و تایمز در لیست 50 دانشگاه اول دنیا قرار دارند :دانشگاه مک گیل ، دانشگاه تورنتو و دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه های U15 کانادا

 • دانشگاه مک گیل
 • دانشگاه تورنتو
 • دانشگاه بریتیش کلمبیا
 • دانشگاه آلبرتا
 • دانشگاه مونترال
 • دانشگاه مک مستر
 • دانشگاه واترلو
 • دانشگاه اتاوا
 • دانشگاه وسترن انتاریو
 • دانشگاه کوئینز
 • دانشگاه دالهاوسی
 • دانشگاه لاوال
 • دانشگاه منیتوبا
 • دانشگاه ساسکاچوان
 • دانشگاه کلگری

جدول زیر رتبه های دانشگاه های انگلیسی زبان کانادا را براساس QS وتایمز در سال 2020 را نشان می دهد :

رتبه بندی جهانی بر اساس QSUniversityرتبه از نظر وزارت علوم
30McGill Universityدانشگاه های ممتاز
32University of Toronto
45University of British Columbia
94University of Alberta
149McMaster University
152University of Waterloo
196University of Calgary
223Queen’s university
226Simon Fraser University
283Dalhousie University
291University of Ottawa
325University of Victoria
198The University of Western Ontarioدانشگاه های خوب
451-460York University
461-470Concordia University
471-480University of Saskatchewan
501-550University of Guelph
501-550University of Manitoba
551-600Carleton University
651-700University of Windsor
651-700Memorial University of Newfoundland
701Ryerson University